Příspěvek na péči: Jak o něho požádat

Příspěvek na péči pomáhá mnohým rodinám, které se starají o své seniory. Jedná se o jednu z forem pomoci státu. Jak o něho požádat? A kdo má na něho nárok? 

Co je příspěvek na péči

Podle Českého statistického úřadu se v příštích třiceti pěti letech bude zvyšovat počet obyvatel ve věku 65 a více let. Mohou za to především silné ročníky ze druhé poloviny 70. let minulého století. Bohužel s vyšším věkem souvisí i zdravotní potíže, které seniory trápí. Kvůli nim jsou často odkázáni na pomoc druhých, protože ztratí soběstačnost. 

Některé rodiny to řeší domovem důchodců či domem s pečovatelskou službou, kde se o jejich stárnoucí rodiče postarají. V jiných rodinách si péči o rodiče vezmou na svá bedra. I jim vychází stát vstříc peněžitou pomocí v podobě příspěvku na péči.

Od 1. ledna 2007 má účinnost Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který upravuje podmínky pro poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám, jež se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Kromě dětí zdravotně postižených to mohou být i senioři, kteří již nejsou schopni se sami o sebe postarat, protože jim ubylo sil v důsledku jejich zdravotního stavu. Je dobře, když v takové situaci nezůstane člověk bez pomoci, ale když se obrátí na stát, ten má pro něho připravenou pomoc v podobě příspěvku na péči.

O tu si žádá senior sám a je-li mu přiznán, pak záleží čistě na něm, jak s ním naloží. Může si zaplatit ošetřovatelskou službu, donášku obědů nebo peníze dát tomu rodinnému příslušníkovi, který se o něho stará. V mnohých rodinách je to zařízené tak, že někdo kvůli péči o seniora si nechá zkrátit svou pracovní dobu, případně zaměstnání rovnou opustí, vyžadují-li to okolnosti. Peníze se v této situaci určitě hodí.

Jak požádat o příspěvek na péči

O příspěvek na péči žádá sám senior, mnohdy ale zastoupený prostřednictvím plné moci jinou osobou. Na webu ministerstva práce a sociálních věcí je ke stažení online formulář „příspěvek na péči“, který je možné na počítači i rovnou vyplnit. K dispozici je také prázdný formulář pro tisk ve formátu PDF, takže záleží na každém, co mu více vyhovuje.

Pro identifikaci se používá průkaz totožnosti. Pokud formulář vyplňuje a předkládá za seniora druhá osoba, musí doložit také vyplněnou a podepsanou plnou moc. Jestliže si nevíte rady s vyplněním, na webu ministerstva jsou také vzory vyplněných formulářů jako názorná pomůcka.

Jak žádost o příspěvek na péči podat

Formulář se žádostí o příspěvek na péči je možné osobně podat na příslušném úřadu práce podle místa bydliště seniora. Může ho podat za něho i druhá osoba, jež jedná právě na základě plné moci. Další možností je elektronické podání, pro které je třeba mít k dispozici kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Ten poskytují společnosti První certifikační autorita, PostSignum QCA nebo APCS eldentity.

Další možností je odeslání formuláře prostřednictvím datové schránky. K tomuto účelu není zapotřebí kvalifikovaný certifikát. V obou elektronických podáních je třeba přiložit kromě vlastního online formuláře také kopii občanského průkazu a případně plnou moc, vyplněnou na formuláři, který má k dispozici úřad práce.

Co následuje po podání žádosti

Jakmile žádost o příspěvek na péči podáte na úřadu práce, budete čekat, až se vám ozvou jeho sociální pracovníci, kteří vaši žádost dostanou na starost. Ti si s vámi domluví osobní schůzku, v rámci které se budou ptát na to, jak senior zvládá základní životní potřeby. Mezi ně patří především mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

V závislosti na tom, kolik toho senior nezvládá, se pak určuje výše příspěvku. Ten je u osob starších 18 let za kalendářní měsíc ve výši:

  • Při lehké závislosti, I. stupeň: 880 Kč
  • Při středně těžké závislosti, II. stupeň: 4 400 Kč
  • Při těžké závislosti, III. stupeň: 12 800 Kč
  • Při úplné závislosti, IV. stupeň: 19 200 Kč.

O výši příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce České republiky, a to s přihlédnutím k posouzení posudkového lékaře. Je-li příspěvek na péči přiznán, vyplácí se jednou za měsíc, a to buď poštovní poukázkou na adresu seniora, který o něho žádal, nebo na bankovní účet.

Je třeba počítat s tím, že úřady práce jsou poměrně hodně zahlcené prací, takže vyřízení žádosti o příspěvek na péči se může protáhnout na dobu i více měsíců.

💡TIP: Proč spisovatelka Vlasta Pittnerová neměla štěstí na lásku 💡

Komentáře

Novinky na Zlínmag.cz

Novinky na Holky.online

Novinky na HistoriaMag.cz

Novinky na 610zajímavostí.cz