Klementinum: Už 250 let se zde pravidelně provádí meteorologická pozorování

Klementinum se nachází kousek od Karlova mostu v Praze. Jedná se o komplex barokních budov a bývalé jezuitské koleje. Není bez zajímavosti, že po Pražském hradě je to druhý nejrozsáhlejší celek staveb v hlavním městě. Jaký vztah má Klementinum ke meteorologii a k českému katolickému náboženství?

Na začátku byli dominikáni

Pražští to možná tuší, mimopražské však asi nenapadne, že Klementinum má název podle kostela svatého Klimenta, který zde stával již ve 13. století. Tehdy se sem přestěhovali dominikáni od stejnojmenného kostela, který se nacházel v ulici Na Poříčí. Dominikáni zde vybudovali klášter s řádovou školou, který fungoval až do počátku husitských válek. Dne 8. srpna 1420 však husité klášter vypálili a řeholníky povraždili.

Klementinum a jezuité

Po příchodu jezuitů do Čech ve druhé polovině 16. století se Klementinum stalo jejich centrem, a to i díky své strategické poloze při hlavní komunikaci mezi Pražským hradem a Staroměstským náměstím. Jezuité zde vytvořili první konvent a postupně Klementinum rozšiřovali, nejprve v raně barokním slohupozději budovy nesly prvky vrcholného baroka.

Vznikla Nová kolej, spojovací křídlo mezi kolejí a kostelem svatého Salvátora, byl vybudován i nový kostel svatého Klimenta, Zrcadlová kaple a Astronomická věž.

Jezuitský řád v Klementinu vybudoval i svoji vlastní školu, která byla v roce 1616 povýšena na univerzitu, jež zdatně konkurovala Karlově univerzitě. Jezuité se věnovali matematicko-astronomickým studiím, provozovali astronomickou observatoř, byla tu i lékárna s laboratoří. Řád Tovaryšstva Ježíšova zde fungoval do roku 1773, kdy byl zrušený. 

Ani poté ale nepřestal být centrem vzdělanosti, protože sloužil jako knihovna a obrazárna, působila zde Akademie výtvarného umění i Akademické gymnázium, kde vyučovali například i Josef Jungmann a Václav Kliment Klicpera.

Astronomická měření

Dne 1. ledna 1774 bylo v Klementinu poprvé zaznamenáno moderní meteorologické pozorování v čase 7, 14 a 21 hodin, čímž vznikla nejdelší souvislá řada meteorologických údajů nejen ve střední Evropě, ale i ve světě. V Klementinu se počasí sledovalo už od roku 1752, ale až do roku 1775 jsou tato data neúplná. 

Teplota se zde zapisovala až několikrát denně a postupně se přidávalo měření dalších veličin. Tato měření poskytují cenný zdroj informací o vývoji teploty ve střední Evropě  uplynulých stoletích. Na měsíční statistiky je možné se podívat na webu www.in-pocasi.cz. Jsou zde k dispozici data od roku 1775.

💡TIP: Jak je to s příspěvkem na péči? Kdy je možné o něho požádat?💡


Komentáře

Novinky na Zlínmag.cz

Novinky na Holky.online

Novinky na HistoriaMag.cz

Novinky na 610zajímavostí.cz